BLOG

08 PAŹDZIERNIKA 2019

SAŁATKA JARZYNOWA

Sałatka jarzynowa to obowiązkowy punkt w menu, na każdej rodzinnej imprezie okolicznościowej.

Zobacz więcej
12 WRZEŚNIA 2019

PIEROGI Z KASZANKĄ

Szukasz oryginalnego pomysłu na domowy obiad, bazującego na tradycyjnych recepturach? W tym przepisie znajdziesz wszystko czego szukasz.

Zobacz więcej
04 WRZEŚNIA 2019

KIEŁBASKI PIWNE Z GRILLA

Co najlepiej smakuje na grillu? Oczywiście kiełbasa i piwo. A co gdyby tak połączyć jedno z drugim?

Zobacz więcej
20 SIERPNIA 2019

MŁODE ZIEMNIAKI Z GRILLA W BOCZKU I SZPARAGI W BOCZKU

Smak młodych ziemniaków kojarzy nam się z dzieciństwem. Połączenie boczku i z ziemniakami to strzał w dziesiątkę. A kiedy dodamy do tego grilla to wyjdzie istna bomba smakowa! 

Zobacz więcej
12 SIERPNIA 2019

GRILLOWANE SZASZŁYKI Z BOCZKU I KIEŁBASY

Zastanawiasz się co podać na grillu żeby zaskoczyć znajomych? Znudziła Ci się klasyczna kiełbasa z grilla? Szaszłyki to efektowny pomysł żeby Twoi bliscy zapamiętali to spotkanie na długo.

Zobacz więcej
29 LIPCA 2019

RELACJA Z DNI ŻABNA

W sobotę, 27 lipca, Galeria Żabno świętowała swoje 5. urodziny.

Zobacz więcej
15 LIPCA 2019

GRILLOWANE KIEŁBASKI W BOCZKU

Oto przepis dla smakoszy mięs. Klasyczna kiełbasa z grilla, owinięta plastrami boczku idealnie sprawdzi się na na każdym garden party.

Zobacz więcej
01 LIPCA 2019

BIAŁA KIEŁBASA NADZIEWANA ŚLIWKAMI Z GRILLA

Tradycja białej kiełbasy w Polsce sięga nawet XVII wieku. Połączenie jej z suszonymi śliwkami zachwyci podniebienie nawet najbardziej wymagających smakoszy. 

Zobacz więcej
30 CZERWCA 2019

MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU W ZGŁOBICACH

W sobotę, 29 czerwca, w Zgłobicach, w ramach Małopolskiego Festiwalu Smaku odbyło się kulinarne rozpoczęcie wakacji.

Zobacz więcej
20 CZERWCA 2019

CERTYFIKAT INSTYTUTY BADAŃ KONSUMENCKICH

19 czerwca 2019 roku to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu Wędlin z Lubinki, bowiem wtedy otrzymaliśmy Certyfikat Instytutu Badań Konsumenckich.

Zobacz więcej
10 CZERWCA 2019

HISTORIA FIRMY

Historia naszej firmy sięga 2012 roku. Rozwijamy się, aby spełniać Wasze wymagania! Dziękujemy za zaufanie!

Zobacz więcej

Szanowny Użytkowniku,

Mając na uwadze ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Firma Handlowo-Produkcyjna MPSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  /dalej zwana jako: Firma Handlowo-Producyjna MP sp. z o.o./

siedziba: 33-115 Janowice, Lubinka 105, KRS: 0001004753, REGON: 122489080, NIP: 9930650205,

/dalej jako: Administrator/

Kontakt z Administratorem:

telefonicznie pod numerem telefonu 14 626 21 46,

drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: biuro@wedlinyzlubinki.pl,

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Lubinka 105, 33-115 Janowice.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia umowy, wykonywania umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowania obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z Administratorem umów – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku osoba, której udzielono zgodę może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie,
 • prowadzenia marketingu za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną produktów i usług, których dostawcą jest Administrator – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
 • umożliwienie FHP „MP” sp. z o.o. prowadzenia ankiet mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług i produktów,
 • badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących informacji o produktach oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów,
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 • realizowania obowiązków i uprawnień Administratora jako pracodawcy lub usługodawcy,
 • oraz w związku z uczestnictwem w organizowanych w firmie FHP „MP” Sp. z o.o. akcjami promocyjnymi.

 

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1.  zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na wniosek Klienta/Kontrahenta działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – (składanie zamówień w naszej firmie),
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora– wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f.

 

Pozyskane dane osobowe mogą być - w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej - udostępniane innym niż Administratorowi;

 • podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą współpracującym i wspierającym naszą firmę w realizacji w/w celów tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratoranp. podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu, audytorom, doradcom, IT,
 • bankom w zakresie prowadzonych rozliczeń,
 • uprawnionym podmiotom na podstawie i w zakresie stosownych przepisów przez okres przedawnienia roszczeń przysługującychAdministratorowi i w stosunku do niego,
 • oraz organom państwowym i innym uprawnionym na podstawie i w zakresie stosownych przepisów prawnych.

 

Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności. Jednakże podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez FHP „MP” sp. z o.o.

 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 • ich sprostowania, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 • usunięcia (jako Administrator możemy odmówić usunięcia danych osobowych pomimo takiego żądania, o ile występuje jedna z sytuacji, o których mowa w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • ograniczenia ich przetwarzania, w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jako Administrator możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

 

W przypadku udostępnienia namdanych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych, członków rodzin lub innych osób (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych) zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

 1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do Administratora,
 2. o tym, że wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .;Marcin Gawron, Joanna Jarosz-Gawron są Administratorem ich danych osobowych oraz, że Administrator przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
 3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego FHP „MP” sp. z o.o. pozyskała ich dane.

 

FHP „MP” sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pełna informacja